Badania genetyczne z krwi: test Nifty

Badania genetyczne z krwi: test Nifty

Współczesna medycyna ma do swojej dyspozycji wiele badań diagnostycznych. Są wśród nich również i takie, które wykonywane są u kobiet w ciąży. Do badań, które obecnie mogą wykonać kobiety w ciąży należą badania genetyczne. To nie tylko badanie ultrasonograficzne genetyczne, ale także testy wykonywane z krwi. Aby wykonać test Nifty pobierana jest niewielka próbka krwi od przyszłej mamy.

Badanie w żaden więc sposób nie wpływa negatywnie na nienarodzone dziecka. Nie jest także badanie niebezpiecznym dla mamy. Wskazaniem do wykonania tego badania jest między innymi ciąża u kobiet powyżej 35. roku życia, które nie wyrażają zgody na wykonanie inwazyjnych badań prenatalnych. Badanie to zaleca się wykonać także kobietom, u których ze względów medycznych (wysokie ryzyko poronienia, przodujące łożysko, HIV, zakażenie HBV) nie można wykonać badań inwazyjnych. Test Nifty zaleca się także tym kobietom, których wyniki badań biochemicznych wykonanych w I i II trymestrze ciąży wskazują na duże ryzyko aneuploidii chromosomowych.