Badania genetyczne w ciąży

Badania genetyczne w ciąży

W ciągu ostatniej dekady rozwój nauk i ogromne postępy w technologiach genetycznych zmieniły naszą zdolność do rozumienia chorób, diagnozowania i tworzenia skutecznych terapii. Nowe nieinwazyjne badania prenatalne Nifty oparte na DNA pozwalają na bardzo dokładną strategię badań przesiewowych pod kątem aneuploidii płodu (nieprawidłowości chromosomalnych), zmieniając świat badań prenatalnych.

Badania genetyczne w ciąży Nifty to bardzo dokładne, nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykorzystuje próbkę krwi ciężarnej matki do wykrycia nieprawidłowości chromosomalnych u płodu. Nifty jest dostępny już od 10. tygodnia ciąży i może przesiewać szereg nieprawidłowości chromosomowych zarówno w ciążach pojedynczych, jak i bliźniaczych, takich jak zespół Downa (trisomia 21) i zespół Edwardsa (trisomia 18) oraz inne nieprawidłowości chromosomalne, które mogą mieć wpływ na zdrowie dziecka. Badanie jest tym doskonalsze, że właściwie nie istnieją przeciwwskazania do jego przeprowadzenia, dzięki czemu jest dostępne dla praktycznie każdej przyszłej mamy.